kamienica


Już wkrótce, za pośrednictwem naszej strony internetowej będzie można kupić książkę „Kamienica, Edelheitowie – Trendotowie – Jankowscy w Sanoku„ (wydawnictwo Ruthenus, ISBN 978-83-7530-234-9).

Cena książki to 80,00 PLN + koszty przesyłki.

Można ją zamówić:

– składając telefoniczne zamówienie na numer telefonu: + 48 507 727 817

– Przechodząc do strony „kontakt” i wypełnieniając znajdujący się tam formularz

Prosimy o podanie

  • danych adresowych na które ma być wysłana książka
  • numeru telefonu do potwierdzenia zamówienia
  • jeśli książkę kupuje firma, prosimy o dane do wystawienia faktury
  1. Uzyskane przez nas dane osobowe, zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia procesu sprzedaży. Dane te NIE zostaną wykorzystane w celach marketingowych i NIE zostaną nikomu udostępnione.
  2. Kupujący ma prawo do zwrotu książki w terminie 10 dni (wysyłka na koszt kupującego), bez podawania przyczyn zwrotu.
  3. Książka zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym, w terminie 2 dni roboczych od momentu telefonicznego potwierdzenia zamówienia

Książka opowiada o tytułowej kamienicy, która znajduje się przy ulicy Jana III Sobieskiego 12, ale przede wszystkim o losach trzech rodzin – Edelheitów, Trendotów, Jankowskich. Ich obecną przedstawicielką w Sanoku jest Agnieszka Junosza-Jankowska, która od wielu lat związana jest emocjonalnie z tym miejscem i tutaj realizuje swoje pasje, upamiętniając nie tylko przodków, ale i dzieje Sanoka. W przeszłości niejednokrotnie wspierała ona publikacje związane z tym miastem, teraz postanowiła zrealizować swój projekt. Dotyczy on nie tylko jej przodków, ale także wspaniałego miejsca, jakim stał się dla nich właśnie Sanok. Tytułowa kamienica dzieliła losy całej Polski i przekształcała się wraz ze zmianami jakie zachodziły na ziemiach polskich. Powstała ona pod koniec XIX wieku – w pełnym rozkwicie autonomii galicyjskiej. Na jej mury spoglądało wielu sanoczan opuszczających pobliskie gimnazjum. Pierwotnie należała do rodziny Pijanowskich, aby następnie trafić do rodziny Edelheitów, potem Trendotów, a wreszcie Jankowskich. Została gruntownie przebudowana w okresie międzywojennym, gdy Sanok rozwijał się coraz lepiej. Przetrwała, choć nie bez strat, lata II wojny światowej. Po jej zakończeniu, częściowo wyremontowana, przez wiele lat zapełniona lokatorami, była świadkiem ich smutków i radości. Przymusowych mieszkańców było tak wielu, że nawet jej właściciele musieli walczyć o każdy metr dla siebie. Blask zaczęła odzyskiwać dopiero wraz ze zmianami jakie zaszły w Polsce. Wreszcie można było dysponować swoją własnością i w ten sposób jest dziś zarządzana przez spadkobierczynię Edelheitów, Trendotów i Jankowskich, która przebudowała ją kolejny raz i dostosowała do zmieniających się warunków gospodarczych.

Część książki, zawierająca wspomnienia i relacje, pozwala nam lepiej poznać przemiany jakie zachodziły w rodzinach Edelheitów, Trendotów i Jankowskich oraz w otaczającym ich świecie, przybliżając nie tylko świat materialny, ale i duchowy.

Stanisław Dobrowolski