• planowane inwestycje

Rozwój centralnej części Miasta Sanoka pomiędzy Kościołem Farnym i nowo powstałym parkingiem wielopoziomowym zależy w dużej mierze od losów Hali Targowej, która została projektowana w 1994 na potrzeby właśnie tych lat. Na planowaną i przez Radę Miasta uchwaloną sprzedaż hali targowej  Urząd Miasta przeprowadzał już kilkakrotnie przetargi.

Miejsce pomiędzy ul. Piłsudskiego i ul. Żydowską nadaje się na innowacyjny kompleks budynków, który mógł by łączyć potrzeby mieszkańców na apartamenty własnościowe o dobrym standardzie, oraz na centrum komercyjne obejmujace między innymi zadaszony nowoczesny zielony rynek. Tak jak w innych krajach Unii Europejskiej centralne częsci miasta są zagospodarowane dla użytku publicznego oraz prywatnego i miejsce o którym mowa ma taki charakter. Kiedyś tam był tam plac targowy i ogrody kamienic mieszczańskich. W planach było postawienie domu rzemiosła, który jednak nigdy nie powstał. Szkoda jest tego pięknego miejsca na parking i nie w pełni wykorzystaną halę targową.

Jest szansa na duży projekt deweloperski który może okazać sie ważnym atutem dla rozwoju gospodarczego i turystycznego Miasta Sanoka i potwierdzić jego ważną rolę jako Miasta powiatowego i bramy do Bieszczadów.