parking


Z wielką przyjemnością zapraszamy na  parking przy ulicy Sobieskiego 12. Parking jest płatny niestrzeżony. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu za pośrednictwem poniższego formularza:

 

PARKING JUNOSZA

formularz elektroniczny:  WNIOSEK O WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJ

  PROSZĘ WYBRAĆ RODZAJ ABONAMENTU:

  abonament miesięczny na miejscu zastrzeżonym - 85,00 PLNabonament półroczny na miejscu zastrzeżonym - 480,00 PLNabonament roczny na miejscu zastrzeżonym - 900,00 PLN


  ---

  Administratorem danych osobowych jest firma JUNOSZA, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Sanoka pod numerem 8953, z siedzibą pod adresem: 38-500 SANOK, ul. Sobieskiego 12.

  Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypełnianie obowiązków w zakresie wydania i obsługi abonamentu parkingowego. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres ważności abonamentu wraz z zachowaniem terminów wynikających z innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.).

  Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art.18 RODO

  dokumenty:

   

  Regulamin Parkingu (pdf)

  Umowa najmu miejsca parkingowego (pdf)

  Umowa najmu miejsca parkingowego (doc)